Enwi Awtomatig Cyflym (RAN) – Lliwiau

Mae’r prawf yn mesur cyflymder enwi eitemau sydd ddim yn alffaniwmerig. Mae’r prawf hwn yn cyflwyno’r eitemau yn weledol felly ni fydd angen dim wybodaeth rifyddol na llythrennol o flaen llaw. Felly bydd y prawf yn mesur gallu’r plant i gynhyrchu labeli ar lafar i enwi’r lliwiau’n rhugl ac yn sydyn.

Ystod Oedran

Oherwydd dydy’r prawf yma ddim yn alffaniwmerig, mae’n yn addas ar gyfer plant dosbarth derbyn a blwyddyn 1 a 2.

Sgorio (Cywirdeb, Gwallau)

Cyflymder: Cyfartaledd yr eiliadau mae’n gymryd i enwi’r holl set o’r liwiau ymhob treial (e.e., (eiliadau o dreial 1 + eiliadau o dreial 2)/2).

Gwallau: Cyfartaledd nifer y lliwiau sydd wedi eu henwi yn anghywir neu wedi eu methu (e.e., (gwallau o dreial 1 + gwallau o dreial 2)/2). Bydd y cyfradd gwallau ond yn cael ei hystyried yn ansoddol, byddant yn isel iawn.

Normau

Bydd normau Cymraeg ar gael yn fuan.

Deunyddiau gweinyddu

Dyfais recordio

Stopwatsh

Cerdyn Ymarfer a Prawf Lliwiau RAN

Taflen Sgôr Lliwiau RANRhaid i chi fewngofnodi i gael mynediad at ddeunyddiau prawf.