Test rýchleho menovania – farby

Rýchlosť pomenovania ne-alfanumerických podnetov, t. j. vizuálne prezentovaných podnetov, ktoré nevyžadujú alfabetické alebo numerické znalosti. Konkrétnejšie tento test meria schopnosť rýchlo a plynulo slovne označovať vybrané dobre známe farby.

Správne pomenovanie farieb: ČERVENÁ, HNEDÁ, ZELENÁ, MODRÁ, ČIERNA.

Vekové rozpätie

Keďže je ne-alfanumerický, test je vhodný pre deti predškolského veku ako aj pre 1. a 2. ročník ZŠ.

Skórovanie: rýchlosť, chyby

Rýchlosť: Vypočítajte priemerný čas v sekundách, potrebný na pomenovanie všetkých farieb v oboch pokusoch: (pokus 1 v sekundách + pokus 2 v sekundách)/2.

Chyby: Vypočítajte priemerný počet nesprávne pomenovaných alebo vynechaných farieb v oboch pokusoch: (pokus 1 chyby + pokus 2 chyby)/2. Pozor, chyby hodnotíme len kvalitatívne vzhľadom na to, že ich počet je zvyčajne veľmi malý.

Normy

V súčasnosti sú k dispozícii normy pre posledný rok materskej školy a pre 1. a 2. ročník ZŠ.

Pomôcky na administráciu

Diktafón, Stopky, Zácvičná karta a dve testové karty k Testu rýchleho menovania – farby, Záznamový hárok k Testu rýchleho menovania – farby.

Prosím, uistite sa, že používate najaktuálnejšiu verziu testu: 

Verzia testu: 1

Verzia noriem: 1

Aktualizované: 09.05.2019

Na prístup k testovacím materiálom musíte byť prihlásení.