Szybkie automatyczne nazywanie (RAN) – kolory

Test mierzy tempo i poprawność nazywania kolorowych plam.

Zakres wieku

Ponieważ bodźce mają charakter niealfanumeryczny, to test jest odpowiedni już dla dzieci w zerówce oraz w klasach 1 – 2

Obliczanie wyników
(tempo, błędy)

Tempo: Średnia liczba sekund potrzebnych do nazwania wszystkich kolorowych plam w obu
próbach: (liczba sekund w próbie 1 + liczba sekund w próbie 2)/2
Błędy: Średnia liczba kolorowych plam błędnie nazwanych lub pominiętych w obu próbach:
(liczba błędów w próbie 1 + liczba błędów w próbie 2)/2
Uwaga: błędy są analizowane jedynie jakościowo ponieważ są na ogół bardzo nieliczne.

Normy

Obecnie istnieją angielskie normy dla tempa wykonania testu w “zerówce”
[Reception year] oraz klasach 1 – 2 [Year 1, Year 2].

Materiały i
narzędzia

Urządzenie do nagrywania
Stoper
RAN kolory – karta treningowa oraz karty badania 1 oraz 2
RAN kolory – arkusz wyników

Upewnij się, że stosujesz najnowszą wersję testu: 

Wersja testu:  1

Wersja norm testowych: 0

Zaktualizowano: 28/09/23

Ściągnij wersję PDF 

Aby uzyskać dostęp do materiałów testowych musisz się zalogować.